Art — дайвінг

Пасічник О.В.

Авторська розвивальна програма супроводу адаптаційного процесу учнів п’ятого класу «Art - дайвінг» забезпечує успішну адаптацію учнів у період переходу з початкової до середньої ланки загальноосвітнього закладу. Програма спрямована на розкриття особистісного потенціалу учнів, формування та розвиток їх соціально-психологічних компетентностей, формування готовності до самореалізації, розвиток когнітивної сфери та емоційно – вольової сфери, етичних норм та правил поведінки. Складається з десяти занять. Кожне заняття містить в собі: вступна частина (ритуальне привітання, повторення правил роботи в групі); основна частина та заключна (ритуальна вправа на прощання та рефлексія). Програма буде у нагоді практичним психологам та соціальним педагогам освітніх закладів.

Організація ефективної комунікації між учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання

Кур’янінова Н.І.

Тема налагодження комунікації в умовах дистанційного навчання є надзвичайно актуальною. Он-лайн доводиться працювати не лише з дітьми, а й з дорослими – з батьками та колегами. А ефективна комунікація з учнями можлива лише тоді, коли задіяні й батьки. В роботі розглянуто інструменти впливу та організації комунікації при дистанційному навчанні, які можна використовувати на уроках при вивченні різних тем, застосовуючи їх для індивідуальної роботи, для роботи в групах. А також з якими труднощами стикаються всі учасники освітнього процесу підчас он-лайн навчання та як їх можна подолати і вибудовувати комунікацію так, щоб і діти, і батьки в ній були залучені максимально ефективно. Видання буде корисним для педагогічних працівників, викладачів-практиків, учителів початкової школи, учнів та їх батьків, психологів, корекційних педагогів й усіх тих, кому не байдужі питання організації дистанційного навчання.

Використання цеглинок LEGO в початковій школі

Шутько А.М

Цей посібник створено з метою реалізації ігрових та діяльнісних методів навчання у початковій школі, сприяє формуванню ключових компетентностей, логічного та критичного мислення. Може бути використаний в роботі вчителів початкової школи та вихователів ГПД, ЗДО