Приветствую Вас, Гость

С Т А Т У Т

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ

„ КОЗАЦЬКА  РЕСПУБЛІКА”

НВК  ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ – ЛІЦЕЮ

                                                  м. Добропілля

 

 

Розділ 1. Загальні положення.

1.  Дитячо-юнацька організація „Козацька республіка” – самостійне, добровіль не, демократичне об’єднання учнів НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей м. Добропілля.

2.  Засновниками д/ю організації є учительський та дитячий колективи НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів –ліцею м. Добропілля.

3. „Козацька республіка” керується у своїй діяльності нормативно-правовими актами: Конституцією України, Всесвітньою декларацією прав дитини, Законами України „Про освіту”, Про громадські організації та об’єднання”,Статутом НВК.

4. Члени „Козацької республіки” підтримують дружні взаємини та співпрацюють із педагогами, батьками, різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги, толерантності та незалежності.

  Розділ 2. Мета і завдання.

2.1. Різнобічно розвиватися, самовдосконалюватися, само реалізовуватися на благо учнів, школи, родини, малої батьківщини, народу України.

2.2. Забезпечувати й захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів НВК.

2.3. Виховувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі у розв’язанні важливих проблем шкільного життя, опановувати науку управління.

2.4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

2.5.  Забезпечувати узгодженість інтересів учнів та дорослих

Розділ 3.  Керівні органи.

3.1. Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на засіданні Вищої Учнівської Ради педагогічний та учнівський колективи шляхом відкритого голосування.

3.2. До складу Вищої Учнівської Ради входять гетьман „Козацької республіки” та Рада старшокласників.

3.3. Наприкінці року таємним голосуванням обирають гетьмана, який досяг 14 років, є активним учасником шкільних справ, успішно навчається.

3.4. Функції управління учнівським самоврядуванням виконую „Козацька дума”, яку скликають кожної чверті.

3.5. З метою повсякденного практичного керівництва відбуваються щотижневі „оперативки” окремих Рад із різних напрямків діяльності:

- Рада з питань освіти

- Рада з питань культури

- Рада з питань правопорядку

- Рада з питань інформації

- Рада з  організації роботи з молодшими школярами.

Розділ 4. Вища Учнівська Рада.

4.1. Бере участь у складанні річного плану роботи школи.

4.2. Координує роботу класів, доводить до відома конкретні завдання.

4.3. Контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів.

4.4. Ухвалює рішення з найважливіших питань життя школи в межах своєї компетенції.

4.5. Вносить пропозиції з питань навчання та виховання на розгляд школи, педагогічної ради.

4.6. Організує заходи з розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров’я. фізичного вдосконалення, здорового способу життя.

4.7. Організує роботу центрів, малих ініціативних груп, учнівських об’єднань за інтересами, постів, штабів тощо.

Розділ 5. Правовий статус.

           Козак має право:

  • Брати участь у роботі організації
  • Обирати і бути обраним у керівні органи
  • Інформувати і звертатися до керівних органів організації
  • Отримувати інформацію про діяльність організації
  • Отримувати  моральну, організаційну, методичну, юридичну та інші види допомоги
  • Виходити з організації в будь-який час за власним бажанням.

    Козак повинен:

  • Дотримуватися Статуту „Козацької республіки”, сприяти досягненню її цілей, брати участь у здійсненні її завдань
  • Виконувати рішення керівних органів „Козацької республіки”
  • Займатися самовдосконаленням і самовихованням

 

Сделать бесплатный сайт с uCoz  Контактные  телефоны:   8(06277) 2-80-22 – секретарь, директор;   8(06277) 2-80-24 – заместитель директора по учебно-воспитатедбной работе.