Освітні програми, що реалізуються в закладі

У закладі освіти  реалізуються  освітні програми  та компоненти, що передбачені відповідною освітньою програмою, які затверджені МОН України.