Документи звітності відповідно до закону України «Про освіту» ст. 30

 1. Статут закладу освіти (переглянути); свідоцтво про аттестацію (переглянути).
 2.  Ліцензії на провадження освітньої діяльності (переглянути).
 3. Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти.
 4. Структура та органи управління закладу освіти (переглянути).
 5. Кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами (переглянути).
 6. Освітні програми, що реалізуються в закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою (переглянути).
 7. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (перейти).
 8. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти (перейти).
 9.  Мова (мови) освітнього процесу (перейти).
 10.  Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення  (перейти).
 11.  Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (переглянути).
 12.  Результати моніторінгу якості освіти (переглянути).
 13. Річний звіт про діяльність закладу освіти (переглянути).
 14. Правила прийому до закладу освіти (перейти).
 15. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами (перейти).
 16.  Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти — (перейти).
 17. Перелік додаткових освітніх та інших послуг (переглянути).
 18. Кодекс честі та правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти (переглянути).
 19. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти (перейти).
 20.  Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти. Порядок реагування на  доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) (перейти).
 21.  Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства (перейти).
 22.  Інформація про витрати (переглянути).
Scroll Up